INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

 
Finalitat

Utilitzem les seves dades, entre d’altres finalitats, per gestionar la contractació de productes i serveis, atendre consultes, així com per, en el seu cas, enviar-li comunicacions personalitzades.

 
Legitimació

La legitimació pel el tractament de les seves dades resideix en la prestació del seu consentiment a AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

Destinataris

Les seves dades seran tractades per encarregats del tractament que treballen amb AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

 
Drets

 Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

 
Informació addicional

Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets dels quals disposa, consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a continuació, així com la Política de Cookies .

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. es compromet, en qualitat de Responsable del Tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant-se que reben la protecció adequada i que no són objecte d'utilització indeguda. Així mateix, la voluntat d'AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. és la de ser transparent en l'àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a la seva disposició tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades. 

Per tant, l'objectiu de la present Política de Privacitat és informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui les cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit. 

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privacitat i en la Política de Cookies.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és:

 • Denominació Social: AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.
 • Domicili Social: Carrer Padilla, 165, 08013 – Barcelona
 • N.I.F.: B-59347757
 • Adreça de correu electrònic: info@ambulanciestomas.cat 
 • Telèfon: 93 232 30 30
 • Delegat de Protecció de Dades: AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels serveis o funcionalitats sol·licitades pels clients i usuaris, AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. necessitarà tractar amb unes dades o altres que, en general, seran les següents:

- Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon de contacte, adreça postal, correu electrònic, CV,  entre d’altres;

- Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc web, certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada a la Política de Cookies de AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc web i als dispositius que utilitza per a accedir i interactuar amb aquests. Algunes de les dades que recopilem són: l'adreça IP, el programa de navegació que utilitza, la data i hora de l'accés al Lloc Web, l'adreça d'Internet de la web per la qual va accedir al nostre Lloc Web, informació sobre les pàgines visitades per l'usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació en cada pàgina; entre d’altres. 

Les dades personals recopilades són tractats per a les següents finalitats:

 • Consultes i sol·licituds de propostes remeses a través del formulari de contacte, de pressupost habilitat,  a aquest efecte per AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.
 • Currículums Vitae remesos a través del formulari web “Treballa amb nosaltres” d’ AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.
 •  Accions publicitàries i de màrqueting: inclou principalment la personalització dels serveis que oferim i el fer recomanacions en funció de la interacció amb AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. a través del seu lloc web En cas que vostè ens presti el seu consentiment, les seves dades personals seran utilitzats per a remetre-li periòdicament informació sobre nous serveis que puguin resultar del seu interès i oferir-li promocions
 • Atenció a clients/usuaris i reclamacions: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per la qual les tractem, tal com es detalla a continuació: 

 • Consultes i sol·licituds de propostes: La legitimació del tractament resideix en el consentiment exprés abans de que l’usuari envií les seves dades personals a través dels formularis del lloc web. 
 • Currículums Vitae: La base legal per tractar les dades dels CV dels candidats es el consentiment exprés a través del formulari de recollida de dades en l’apartat “Treballa amb nosaltres”.
 •  Accions publicitàries i de màrqueting: La base legal per a tractar les seves dades amb finalitats publicitàries i de màrqueting és el consentiment exprés que ens presta per a l'enviament de comunicacions comercials i l'interès legítim de la Companyia per a enviar-li comunicacions similars a aquells serveis o productes contractats en el passat o pels quals hagués mostrat interès
 • Atenció a clients/usuaris i reclamacions:  La legitimació del tractament de les seves dades resideix en el consentiment exprés de AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. per atendre les seves sol·licituds i reclamacions, per poder atendre’l adequadament i resoldre les seves peticions. 

 

DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM  LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per poder ser utilitzades segons la finalitat per la qual van ser recaptades. 

Les dades personals en relació als CV dels candidats es conservaran per un període de 1 any. 

Les dades personals s'emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament i durant els terminis previstos legalment, per atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. eliminarà definitivament les seves dades personals.

 

AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractades per encarregats del tractament d’AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. amb els quals s'han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme la legislació en el present àmbit. 

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privacitat, AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. necessitarà compartir les seves dades personals amb altres companyies del Grup i amb els següents tercers:

 • entitat financeres;
 • proveïdors de serveis tecnològics i d'analítica;
 • proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client;
 • autoritats i organismes públics per a: atendre una ordre, citació o recerca judicial o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc Web o violacions de les polítiques del nostre Lloc Web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i recerca de supòsits de frau; entre d’altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els corresponents serveis i se'ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionats amb AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals: 

 • Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s'estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractades, entre d’altres.
 • Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se al Responsable del tractament per modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per completar les que fossin incompletes.
 • Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractades pel Responsable.
 • Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.
 • Portabilitat (art. 20  RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que les mateixes siguin enviades a un tercer, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. 
 • Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzades pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret enfront de tractaments emparats per la base legítima d'un interès públic o un interès legítim del Responsable. 

 

COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS?

Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. posa a la seva disposició els següents mitjans: 

 • Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a [Carrer Padilla, 165, 08013 – Barcelona] indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;
 • Enviant formulari emplenat i signat, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l'adreça de correu electrònic: info@ambulanciestomas.cat

A continuació, es faciliten els formularis per a poder exercir els diferents drets:

 

Així mateix, té dret a dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php) per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.