Termes i condicions relatius a la protecció de dades de AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

 

Menors d'edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o en la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te ni donar-nos les teves dades ni la dels teus tutors.

A AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això compartim els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que ens requereixi.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

 

Principis bàsics

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa li aconsellem com a usuari, que la visiti periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte en els quals es demanen dades de caràcter personal.

 

Regulacions legals a les quals s'acull aquesta web

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. ha adequat aquesta web a les exigències de:

 • Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Correcció d'errors del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI)

 

Responsable del tractament de les seves dades personals:

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

Cr. Padilla, 165

08013 – BARCELONA

Tel. 93 232 30 30  – Correu electrònic: info@ambulanciestomas.cat

Delegat Protecció de Dades designat: AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.

 

A l'efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis de la web rebran el tractament de “Formularis Web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. procedeixen de:

 • CONTACTA AMB NOSALTRES
 • TREBALLA AMB NOSALTRES

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. estem tractant les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es dóna d'alta en un formulari, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U., com es descriu en la present Política de Privacitat.

A la web www.ambulanciestomas.cat hi ha diferents sistemes de captura d'informació personal i tractem la informació que ens faciliten els interessats amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

1.- CONTACTA AMB NOSALTRES: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, correu, assumpte (suggeriments, queixes, agraïments i comentaris generals), tfon.

2.- TREBALLA AMB NOSALTRES : Nom complet, telèfon, adreça, dades curriculars d’experiència i formació. 

En tots els casos, existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

Així mateix, li informem que les dades que ens facilita estaran situats en els servidors de AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. o del proveïdor d’allotjament de la web dins de la UE.

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la fi de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat. 

 

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal para el tractament de les seves dades es el consentiment. Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació amb l’organització.
 • En el cas dels CV rebuts: 1 any.
 • No es sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades:

 • Plataforma web: HUBSPOT, inc 
 • Hosting: ENTORNO.es
 • Manteniment web:  DIGITALMAKERS

 

Dades de navegació

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U., no utilitza galetes per recollir informació dels usuaris, ni registra les direccions IP d’accés. Únicament s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

 

El lloc web, del qual n’és titular AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.,  si conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat d’aquests són alienes a les de AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.. En accedir a aquests llocs web, l’usuari podrà decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i galetes. Amb caràcter general, si l’usuari navega per Internet, pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del navegador.

 

Els seus drets a facilitar les seves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. s'estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris pels fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic: 

info@ambulanciestomas.cat

 

Secret i seguretat de les dades

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.es compromet a l'ús i tractament de les dades personals incloses els usuaris, respectant la seva confidencialitat ja utilitzar-los d'acord amb la finalitat d'aquests, així com a executar a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols https que utilitzem), de conformitat amb l'establert en la normativa vigent de protecció de dades.

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a http://www.ambulanciestomas.cat ,   exonerant a AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U., de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

Canvis en la política de privacitat

AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U., es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Correus comercials

D'acord amb la LSSICE, AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U.no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. 

D'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, AMBULÀNCIES TOMÁS, S.L.U., es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.