DIRECCIÓ
Padilla, 165
08013 Barcelona
Tel. +34 932323030
Fax +34 932317171
info@ambulanciastomas.com
L'EMPRESA / VALORS
Volem destacar dos aspectes molt importants en la política de la nostra empresa, la preocupació per la innovació i la millora constant de la qualificació professional dels treballadors.

La motivació d’en Tomás, quan va crear la seva empresa, va ser aportar innovació i qualificació a un servei de transport de pacients i usuaris amb greus discapacitats i problemes de mobilitat.

Aquesta inquietud inicial s’ha mantingut i en l’actualitat es desenvolupa a dos nivells: d’una banda, la incorporació de les noves tecnologies destinades a la millora tècnica de les unitats, els seus equips I el centre de coordinació i comunicacions, d’altra banda la preparació del personal amb programes de formació continuada, tot garantint poder oferir la màxima professionalitat i eficàcia.

La constant incorporació d’innovacions tècniques i el desenvolupament continuat del pla de formació, han permès a Ambulancias Tomás obtenir la Certificació de Qualitat UNE-EN ISO 9001:2000.