DIRECCIÓ
Padilla, 165
08013 Barcelona
Tel. +34 932323030
Fax +34 932317171
info@ambulanciastomas.com
L'EMPRESA / TRAJECTÒRIA
La petita empresa va anar creixent i actualment, amb la denominació Ambulancias Tomás, S.L., compta amb una plantilla de vuitanta treballadors i una flota de quaranta ambulàncies. D’aquesta dotació, un 70% són vehicles de Transport Sanitari Adaptat:

• 30 vehicles de transport sanitari col•lectiu, condicionats per a realitzar trasllats d’usuaris de cadires elèctriques o convencionals.

• 8 ambulàncies de Suport Vital Bàsic, també adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

• 2 unitats de Suport Vital Avançat.