Direcció
Padilla, 165
08013 Barcelona
Tel. +34 932323030
Fax +34 932317171
info@ambulanciastomas.com
L'EMPRESA / SEU SOCIAL
La seu social d’Ambulancias Tomás es troba a Barcelona, al carrer Padilla, núm. 165.

En aquesta localització es troben la central de telecomunicacions i l’aparcament de la flota de vehicles, a les que es dedica la major part de la superfície del local, també s’hi troben les dependències de caràcter intern, com són l’administració i els espais destinats a ús del personal.

La sol.licituds de serveis es realitzen, fonamentalment, per telèfon, però el contacte amb la central de comunicacions i l’administració de l’empresa també es pot dur a terme mitjançant el correu electrònic i el telefax.

En l’apartat de contacte trobareu totes les dades per a comunicar-vos amb l’empresa.